Presenting exhibitor SÖU


IMG_4066b

Svenska Österbottens Ungdomsförbund

 

SÖU har idag drygt 120 medlemsföreningar, och tillsammans har medlemsföreningarna över 20 000 personmedlemmar. Medlemsföreningarna består av ungdomsföreningar och föreningar som i huvudsak riktar sig till barn och unga. SÖU verkar från Karleby till Kristinestad.

 

Året runt ordnar medlemsföreningarna olika dans- och musikevenemang som samlar människor i alla ålderskategorier. Medlemsföreningarna upprätthåller en stor del av den regionala dansscenen, och på revy- och teaterscenerna är musiken en viktig ingrediens. Genom olika projekt arbetar SÖU för att ge stöd och synlighet åt unga oetablerade musiker.

 

Svenska Österbottens Ungdomsförbund

Handelsesplanaden 10 D Vasa

www.sou.fi

 

IMG_2204b SOU F397b